II Mistrzostwa Knurowa Szkół Podstawowych

Data:
Godzina:
Miasto:

Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału w mistrzostwach miasta. W turnieju mogą uczestniczyć dzieci z „zerówki” oraz klas 1-7.
Turniej odbędzie się w sobotę 14 kwietnia o godz.10 w MSP NR9 w Knurowie ul. Lipowa 2. Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim tzn., że każdy uczestnik rozegra 7 partii (nikt nie odpada po pierwszej rundzie). Partie będą grane z zegarami szachowymi. Każdy zawodnik będzie miał 10 minut na rozegranie każdej partii. Celem turnieju jest promocja szachów w Knurowie oraz możliwość podniesienia poziomu sportowego. Dla najlepszych nagrody zostaną przyznane w dwóch grupach wiekowych; I: klasy 0-3 oraz II: klasy 4-7. Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe puchary oraz dyplomy. Wszystkie dzieci otrzymają słodki poczęstunek. W zawodach obowiązuje opłata startowa w kwocie 10 PLN. Dzieci uczestniczące w turnieju prosimy o przyniesienie obuwia zastępczego. Za bezpieczeństwo i ubezpieczenie dzieci odpowiadają rodzice lub ich prawni opiekunowie.
Zgłoszenia do turnieju pod numerem tel. 504407251, emailem na info@szachnet.pl lub wypełniając formularz zgłoszeniowy na dole strony.
Do zobaczenia przy szachownicy!!!