ZAPRASZAMY DZIECI NA ZAJĘCIA SZACHOWE ODBYWAJĄCE SIĘ W PONIŻSZYCH SZKOŁACH.

Zapisy dotyczą następujących szkół:  MSP 9 w Knurowie,  SP w Książenicach. 

Na zajęciach dzieci poznają i uczą się grać we wspaniałą grę, jaką są szachy. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat które nie miały dotąd okazji poznać królewskiej gry oraz dzieci pragnących podnieść swój poziom wtajemniczenia.
W czasie zajęć uczniowie zapoznają się z rodzajami figur i pionów, ich wartościami oraz sposobami poruszania się. Wszystkie zasady i reguły dotyczące gry w szachy są szczegółowo omawiane podczas zajęć. Po ukończonym kursie każde dziecko potrafi samodzielnie rozegrać partię szachów. Na zajęciach uczniowie nabywają mocne podstawy do późniejszej nauki na wyższym poziomie. Zajęcia prowadzi instruktor szachowy posiadającego tytuł mistrza przyznany przez międzynarodową federację szachową FIDE – Rafał Tymrakiewicz, który posiada wieloletni staż pracy w kształceniu dzieci. Nauka odbywa w szkołach wyżej wymienionych w godzinach dopasowanych do planu zajęć (około godz. 13 – 14 ) Grupy liczą maksymalnie 15 uczniów. W każdej szkole po utworzeniu się grupy zostaną przeprowadzone zajęcia pokazowe – bezpłatne.
Planowane rozpoczęcie : pierwszy tydzień października 2019. Czas trwania zajęć to 60 minut. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu dla każdej grupy, z podziałem na grupy poczatkujących i średniozaawansowanych. Cena za każde zajęcia wynosi 13 – 15 zł od dziecka w zależności od ilości chętnych. Opłaty należy regulować na pierwszych zajęciach każdego miesiąca za cały miesiąc z góry. Formy płatności: gotówka lub przelew na konto.

Gra w szachy kształtuje u dzieci logiczny sposób myślenia, uczy cierpliwości, rozwija wyobraźnię i pamięć, uczy podejmowania decyzji, a co za tym idzie również odpowiedzialności. Cechy te mają duży wpływ na intelektualny rozwój dzieci.

DAJ SZANSĘ SWOJEMU DZIECKU ZOSTAĆ SZACHOWYM MISTRZEM !!!

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

  1. (required)
  2. (required)
  3. (required)
  4. (required)
  5. (required)
  6. (valid email required)
 

cforms contact form by delicious:days